• Hospitalizacja
  • Transport do kraju
  • Operacja ratująca życie
  • Ubezpiecznie NNW
  • Ubezpieczenie OC
  • Koszty ratownictwa
  • Car Assistance
  • Bagaż
  • SKI

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?


Ubezpieczenia turystyczne nie są ubezpieczeniami drogimi a zapewniają bezpieczeństwo podczas turystycznych wyjazdów. Cena za dwutygodniową ochronę w zależności od wariantu tj. zakresu świadczeń i wysokości limitów na poszczególne z nich oscyluje obecnie pomiędzy kwotami 25 - 200 zł, co biorąc pod uwagę wysokość możliwych obciążeń związanych z kosztami leczenia, odpowiedzialnością cywilną, kosztami transportu do kraju i innymi potencjalnymi ryzykami jest sumą niewielką i wartą zainwestowania we własne bezpieczeństwo. Osoby, które udają się na urlop w rodzinnym gronie lub większą grupą z przyjaciółmi mogą dodatkowo liczyć na zniżki w składce (tzw. bonusy). Zwracamy jednak uwagę, że dokonując wyboru oferty ubezpieczenia turystycznego trzeba się przede wszystkim skupić nad analizą warunków tj. przedmiocie i zakresie ochrony, katalogu wyłączeń ochrony i obowiązków ubezpieczonego a nie cenie, która oczywiście stanowi jeden z argumentów skłaniających do konkretnej oferty ale nie powinien być jedyną i zasadniczą przesłanką dokonywanego przez nas wyboru. Dokonując wyboru powinniśmy zwracać także uwagę na oferowany przez firmę ubezpieczeniową poziom usług czyli sposób działania i dostępność reprezentantów zakładu ubezpieczeń za granicą, 24 – godzinne sprawnie działające centrum alarmowe (miejsce gdzie możemy w każdej chwili zadzwonić i uzyskać informacje związane z dalszym postępowaniem, uzyskać wytyczne, odnośnie placówki gdzie mamy poddać się dalszemu leczeniu etc.), terminowość w wypłacie świadczeń, dostępność placówek likwidacyjnych - decydująca powinna być renoma danego zakładu ubezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

[ubepieczenia signal]

pakiety biletowe, pakiety wakacyjne - nowość
PAKIET RODZINNY Bezpieczne Podróże - nowość
Koszty Rezygnacji z biletu lub noclegu Signal Iduna Travel Signal Iduna SKI Signal Iduna NNW RP
Signal Iduna Cudzoziemcy
od 2.88 zł /dzień        [ubezpieczenia]

[ubepieczenia signal]

Warta Travel 24 wyjazdy zagraniczne
Warta Travel 24 wyjazdy krajowe

od 10.00 zł /dzień        [ubezpieczenia]

[ubepieczenia signal]

Europejskie Travel
Europejskie Biznes Travel Europejskie Cudzoziemcy Europejskie NNW
od 2,00 zł /dzień       [ubezpieczenia]

[ubepieczenia signal]

Elitar Partner Rosja i Ukraina -nowość
Go Safe ubezp. Cudzoziemców - nowość
Ubezpieczenie rowerzysty Travel World NNW Polska SKI i SPORT Koszty rezygnacji biletów/noclegów Travel World Długoterminowe Travel World The Best
od 2.20 zł /dzień        [ubezpieczenia]

[ubepieczenia signal]

Elvia podróże - standartd, aktive, extreme
Elvia woda - standartd, aktive, extreme Elvia góry - standartd, aktive, extreme Elvia biznes - standartd, presige Elvia samochód Elvia degustator - joven, riserva, grand cru Elvia praca - standartd, plus
od 5.58 zł /dzień        [ubezpieczenia]

[ubepieczenia signal]

Dla posiadaczy konta e mBank'u
Ubezpieczenie podróżne- mDirect Ubezpieczenie podróżne- mPodróżnik
od 3.85 zł /dzień        [ubezpieczenia]

[ubepieczenia ]

KL + ASSISTANCE 1
KL + ASSISTANCE 2
KL + ASSISTANCE 3.
od 2.00 zł /przy wykupie na 8 dni        [ubezpieczenia]Każdy 12 do 30 lat ubezpieczenia
Karta World
Karta Polska
Karta World Sport
od 50 zł /365dni        [ubezpieczenia]

[ubepieczenia signal]

Dla wszystkich w wieku 6-33 lata
Konkursy sms z atrakcyjnymi nagrodami
Całoroczne ubezp. NNW KL na całym świecie
Całoroczne ubezp. sportów ekstrem.
Zniżki w wybranuch punktach
od 35 zł /365dni        [ubezpieczenia]

[ubepieczenia signal]

ISIC - zniżki i ubezpieczenie
ISIC-PTSM parterska schroniska młodzież.
ISIC-AZS - Akademickim Związku Sportowym
ITIC i ITYC legitymacja nauczycielska i karta mlodzież

od 24 zł /365dni        [ubezpieczenia]

[ubepieczenia signal]

Dla wszystkich w wieku 6-60 lata
Całoroczne ubezpieczenie NNW KL na całym świecie
Całoroczne ubezpieczenie sportów ekstremalnych
Zniżki w wybranuch punktach
od 90 zł / 365dni        [ubezpieczenia]