• Hospitalizacja
  • Transport do kraju
  • Operacja ratująca życie
  • Ubezpiecznie NNW
  • Ubezpieczenie OC
  • Koszty ratownictwa
  • Car Assistance
  • Bagaż
  • SKI

Najważniejsze to być ubezpieczonym.


Ubezpieczenia wakacyjne - dlaczego ?

Ubezpieczenia wakacyjne - dlaczego ?

Z badania AC Nielsen dla Mondial Assistance wynika, że w tym roku polisę turystyczną planuje kupić 68% wyjeżdżających za granicę osób – o 10% więcej niż w poprzednim roku*. Firmy ubezpieczeniowe zwracają uwagę, aby przy wyborze ochrony pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Dla wielu osób kluczowe pozostaje ubezpieczenie kosztów leczenia. Jest ono dostępne przy niemal każdej polisie turystycznej. Chociaż każdy turysta może zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną przez NFZ, to po pierwsze działa ona jedynie na terytorium krajów UE/EFTA, a po drugie: - EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów powrotu do Polski - tłumaczy Anna Materny z Gothaer TU.

Turysta wyjeżdżający bez dodatkowego ubezpieczenia np. do Turcji, Stanów Zjednoczonych czy Egiptu, może być zmuszony do pokrycia wszystkich kosztów związanych z leczeniem w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianego wypadku. Koszty te mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza gdy np. z powodu choroby zakaźnej czy skomplikowanego złamania konieczny okaże się powrót do kraju w specjalnych warunkach, np. samolotem, w pozycji leżącej. Co więcej, jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek dopłaty do świadczeń medycznych, musimy go pokryć z własnej kieszeni (np. za pobyt w szpitalu czy zakup leków). - Leczenie w innych krajach nie jest całkowicie darmowe, np. we Francji opłaca się m.in. 30% honorariów lekarskich, a w Belgii 25% kosztów leczenia oraz leków. Należy je (EKUZ – AM) więc traktować raczej jako przydatne uzupełnienie polisy turystycznej – radzi Anna Materny.

Ubezpieczyciele przypominają jednak, że to, czy koszty zaistniałej szkody zostaną w całości pokryte z posiadanej polisy, jest uzależnione od wysokości sumy ubezpieczenia. Należy pamiętać, że w przypadku zagranicznych wakacji potrafią one być bardzo wysokie, jak w przypadku 30-letniego turysty, który w wyniku upadku ze skały w Grecji doznał złamania kręgosłupa, urazu żeber i rdzenia kręgowego. Hospitalizacja, transport medyczny na terenie Grecji oraz lotniczy do Polski kosztował łącznie niemal 8 tys. euro, czyli ponad 30 tys. zł. W jego przypadku polisa pokryła pełne koszty transportu oraz leczenia.

- Przed wyjazdem warto przeanalizować, ile płaci się za leczenie i transport medyczny w kraju docelowym, a następnie na tej podstawie wybrać finansowy zakres ubezpieczenia. Klienci otrzymują do wyboru przeważnie kilka różnych opcji. Mogą spośród nich wybrać tańszą lub droższą ochronę, ale powinni zdawać sobie sprawę z tego, że będą się one różniły od siebie, a niskokosztowy wariant nie w każdej sytuacji okaże się wystarczający – mówi Anna Materny.

Ubezpieczyciele zwracają też uwagę, że jakkolwiek polisa turystyczna pokrywa koszty leczenia za granicą, to o niektórych sprawach należy poinformować wystawcę polisy przed jej zakupem. Jeśli turysta cierpiał przed wyjazdem na chorobę przewlekłą, ze względów zdrowotnych nie powinien wyjeżdżać za granicę lub doznał urazu w wyniku tzw. sportów wysokiego ryzyka, wówczas może mieć problem z otrzymaniem rekompensaty i bezkosztowym rozliczeniem leczenia poza krajem. Dlatego przy zakupie ubezpieczenia należy podać wszelkie okoliczności wyjazdu, czyli zarówno zaplanowane aktywności (np. sporty ekstremalne czy wyczynowe uprawianie jakiejś dyscypliny), jak i ewentualne problemy ze zdrowiem. Towarzystwa przyznają, że w niektórych sytuacjach składka może nieco wzrosnąć, ale jednocześnie eliminuje się ryzyko braku odszkodowania.

Ubezpieczenie podczas wyjazdu zorganizowanego

Wybierając się na zagraniczny wyjazd zorganizowany, można spodziewać się, że touroperator wykupi ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu. Warto jednak sprawdzić jaki jest zakres ochrony polisy zapisany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zawsze bowiem odpowiada do kwoty wskazanej w tym dokumencie. Jeżeli suma ubezpieczenia będzie niska, ewentualne koszty leczenia powyżej tej sumy, turysta będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Najtańszy wariant ubezpieczenia ok. kosztów leczenia, często proponowany przez touroperatorów, wynosi 10 tys. euro. Kwota ta wystarcza w przypadku niegroźnych zdarzeń, ale w przypadku konieczności bardziej skomplikowanego leczenia faktyczne koszty mogą znacznie ją przewyższać. Przykładem może być niewielki wypadek młodej turystki na Bali. Koszt leczenia złamanego palca u stopy wyniósł niemal 18,5 tys. euro (ok. 75 tys. zł) i uwzględniał m.in. operację i hospitalizację w szpitalu, pokrycie kosztów podróży dla osoby poszkodowanej i towarzyszącej oraz opłacenie zakwaterowania dla tej ostatniej (pełną kwotę wydatków pokrył ubezpieczyciel).

Inne

Ubezpieczyciele podkreślają, że dobra polisa turystyczna to nie tylko pokrycie kosztów leczenia, ale też inne rodzaje ryzyka, jak OC. Turysta, który spowoduje wypadek podczas urlopu, może zostać obciążony kosztami, np. za leczenie osoby poszkodowanej lub naprawę zniszczonego mienia. Jeśli ma OC, to koszty pokryje ubezpieczyciel. Polisa może też pomóc finansowo w przypadku utraty lub zniszczenia bagażu (w zależności od rozmiaru poniesionych strat). Natomiast ubezpieczenie sprzętu elektronicznego/sportowego może pokryć straty wynikające z kradzieży lub zniszczenia zabranego na wczasy sprzętu. Przydatne może też okazać się ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej na skutek nieprzewidzianego wypadku (np. nagłe zachorowanie, śmierć bliskich osób, kradzież dokumentów potrzebnych w podróży). W ramach polisy ubezpieczyciel zwróci koszty niewykorzystanego biletu lub koszty imprezy turystycznej.

*AC Nielsen na zlecenie Mondial Assistance, Raport z badania planów wakacyjnych Polaków 2014

źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Dodał:"Admin, dnia 21.06.2014, 11:13 komentarze [0]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[skomentuj] [wróć do newsów]


Do tego newsa nie dodano jeszcze żadnego komentarza.
[skomentuj]

Proponujemy