• Hospitalizacja
  • Transport do kraju
  • Operacja ratująca życie
  • Ubezpiecznie NNW
  • Ubezpieczenie OC
  • Koszty ratownictwa
  • Car Assistance
  • Bagaż
  • SKI

Ubezpieczenia szkolne


Tylko 0,14 PLN dziennie

Karta SIC Polska


Cena od 50.00 zł /365 dni

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń związanych z odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonego, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczyć mogą się osoby, które w dniu jej nabycia ukończyły 5 lat, a nie ukończyły 30 roku życia.

Przedmiotem ubezpieczenia dla posiadaczy Kart SIC w wersji POLSKA są:

a) następstwa nieszczęśliwych wypadków,

b) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,

c) odpowiedzialność cywilna związana z amatorskim uprawianiem sportu.

Posiadacze Kart SIC w wersji POLSKA ubezpieczeni są od następstw amatorskiego uprawiania sportu ale ubezpieczenie nie obejmuje sportów zimowych, wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportów.

więcej

Sumy ubezpieczenia oraz limity dla Karty SIC w wersji POLSKA przedstawia poniższa tabela:


ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA oraz limity odpowiedzialności - wersja POLSKA
NASTEPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
– SUMA UBEZPIECZENIA
NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – trwały uszczerbek) 20 000 PLN
NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków –śmierć) 10 000 PLN
INNE ŚWIADCZENIA
Dzienne świadczenie szpitalne 40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu
Koszty przeglądu stomatologicznego 100 PLN
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – SUMA UBEZPIECZENIA
OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) – suma ubezpieczenia 120 000 PLN
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – LIMITY W SUMIE UBEZPIECZENIA OC
OC w życiu prywatnym - osobowe 90 000 PLN
OC w życiu prywatnym - rzeczowe 30 000 PLN
OC związane z amatorskim uprawianiem sportu - osobowe 60 000 PLN
OC związane z amatorskim uprawianiem sportu - rzeczowe 20 000 PLN

więcej


Tutaj kupisz karty on - line

Karta Euro 26 cena od: 50 zł / na 365 dni

Karta ISIC cena od: 24 zł / na 365 dni

Karta SIC cena od: 50 zł / na 365 dni

Karta CORIS cena od: 110 zł / na 365 dni

K. PLANETA MŁODYCH cena od: 35 zł / na 365 dni