Międzynarodowe bilety autokaroweKup bilety autokarowe w 5 min


Regulamin korzystania z serwisu

"Polityka prywatności" - zobacz ,

"bilet on-line" - zobacz regulamin,

Regulamin korzystania z serwisu "polisa on-line" - zobacz regulamin,

Regulamin zakupu on-line legitymacji "ISIC oraz ISIC-PTSM " - zobacz regulamin,

Regulamin korzystania z serwisu "Karta Planeta Młodych " - zobacz regulamin

Warunki zakupu biletu na portalu podrozowanie.pl

I Zamówienie biletu
1. Każda osoba składająca zamówienie w sposób jednoznaczny oświadcza, iż zapoznała się z Warunkami Zakupu Biletu i w pełni je akceptuje, jak również umownych warunków przewozu przewoźników, na rzecz których działa portal.
2. Warunki Przewozu poszczególnych firm przewozowych dostępne są w systemie, bądź na życzenie drogą mailową.
3. Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, iż jest pełnoletnia.
4. W celu zamówienia biletu należy wyszukać połączenie, a następnie postępując zgodnie z instrukcją dokonać rezerwacji.
5. Każdorazowe dokonanie rezerwacji zostanie potwierdzone elektronicznie na uprzednio podany e-mail.
6. Bilety autokarowe rezerwowane na portalu podrozowanie.pl dostarczane są w formie - elektronicznej


II Płatność
1. Płatność za bilet należy dokonać zgodnie z wybraną przez siebie opcją płatności: karta płatnicza , przelewem.

III Bilet
1.Bilet jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z przejazdu, na trasie i na warunkach określonych w bilecie, zgodnie z Państwa zamówieniem.
2. Bilet jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jeżeli w jego treści dodatkowo umieszczono następujące dane: numery identyfikacji podatkowej NIP przewoźnika - sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem VAT oraz kwotę podatku VAT.
3 . Stawiając się na miejsce odjazdu autokaru należy posiadać przy sobie bilet.
4 . Bilet jest dokumentem na podstawie którego pasażer jest wpuszczany do autokaru , po uprzedniej weryfikacji przez załogę autokaru .
5 . Bilet nie może być uszkodzony w stopniu nie pozwalającym na jego identyfikację, ani w żaden inny sposób.
6 . W przypadku trwałego uszkodzenia, bądź zagubienia biletu istnieje możliwość jego ponownego wydruku.
7 . Pasażerowie, posiadający bilet ze zniżką winni okazać przy odprawie dokument stwierdzający zasadność udzielonej zniżki.
8 . Osoby niepełnoletnie mogą podróżować tylko pod opieką dorosłego opiekuna, w szczególnych przypadkach zezwala się na podróż nieletnim po wcześniejszym wypełnieniu przez rodzica, bądź opiekuna formularza zgody na samodzielną podróż nieletniego.
9 . Bilet jest imienny i nie można go odstępować osobom trzecim.

IV Zmiany i zwroty biletów
1. Zwroty biletów możliwe są na warunkach określonych indywidualnie przez każdego z przewoźników w Umownych Warunkach Przewozu, do jednego dnia przed datą wyjazdu.
2.Rezygnacja z przejazdu obciążana jest każdorazowo kosztem określonym w warunkach danego przewoźnika, jak również kosztem 5 procent wartości biletu, tytułem obsługi.
3. Niewykorzystane bilety powrotne można zwrócić tylko w przypadku jeżeli ich czas realizacji nie upłynął i dopuszczone jest to przez przewoźnika.
4. Zmiana daty wyjazdu bądź powrotu możliwa jest tylko i wyłącznie przed terminem realizacji przejazdu i w większości przypadków wiąże się z opłatą za tą operację.

V Odpowiedzialność i reklamacje
1. Portal podrozowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładach autokarów firm partnerskich .
2. Portal podrozowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za płatności elektroniczne realizowane przez ecard i przelewy bankowe.
3.Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanego połączenia autokarowego przyjmowane są w formie pisemnej (e-mail bilet.online@voyager.pl) i przekazywane do siedziby właściwego Przewoźnika za pośrednictwem portalu podrozowanie.pl.
4. Klient składający reklamację winien podać w niej daty przejazdu, numer linii, nazwę przewoźnika, oraz numer biletu.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu jej otrzymania.
6. Klient na złożoną reklamację otrzyma pisemną odpowiedź.
Ponad 30 sposobów zapłaty on line

PROMOCJE NA E -MAIL:

  

Tutaj kupisz karty on - line

Karta Euro 26 cena od: 50 zł / na 365 dni

Karta ISIC cena od: 24 zł / na 365 dni

Karta SIC cena od: 50 zł / na 365 dni

Karta CORIS cena od: 110 zł / na 365 dni

K. PLANETA MŁODYCH cena od: 35 zł / na 365 dni

Informacje

 Jarosław - zmiana przystanku 
 Zmiany miejsca przystankowego w CHAMBERY / 20.10 
 Zmiana przystanku w Heidelbergu 
 Plymouth - zmina przystanku od 10.09.2016 
 Chorwacja: kary dla półnagich turystów! 
 Polska przywraca kontrole na granicach 
 Nowa linia Białoruś - Polska - Bułgaria