Warunki uczestnictwaV. Odpowiedzialność
1. Firma RSES nie ponosi odpowiedzialności za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładach autokarów firm partnerskich.
2. Firma RSES nie ponosi odpowiedzialności za płatności elektroniczne realizowane przez ecard i przekazy bankowe z których wysyłane są przelewy.
3. Firma RSES nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z-opóźnieniem dostarczanych wiadomości e -mail.-za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.)

Podróżuj bezpiecznie

Partnerzy wyjazdów


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


PROMOCJE NA E -MAIL:

  

INFORMACJE

  KOMINIKAT Covid-19 - Czechy od 15.02  
  KOMINIKAT Covid-19 - Czechy od 9.02  
  KOMINIKAT Covid-19 - Czechy  
  NARTY w Czechach i Covid-19  
  Zieleniec od 10 grudnia  
więcej informacji   

KURS KORONY CZESKIEJ:

1CZK - 0,1913 PLN
1EUR - 4,5376 PLN
1GBP - 5,2567 PLN